Translate

úterý 23. srpna 2016

Vyhlášení soutěží na 11. PPM 2017

Výstava se příští rok bude konat v termínu 31. 3 .– 2. 4. 2017.
Pořadatelky už před prázdninami vyhlásily kritéria pro soutěže.


Část výstavní haly s kategorií Český quilt na PPM 2016    © Foto: Jana Feuereislová

kategorie KREATIVNÍ, téma STRUKTURY

Povinný rozměr: 80–95 cm (šířka) x110–125 cm (výška)
Technika: libovolná textilní technika na bázi třívrstevného prošívaného sendiče
Hlavním kritériem při posuzování porotou bude zpracování struktury povrchu ve smyslu reliéfním, tj. použití různorodých strukturovaných materiálů či vytvoření povrchové struktury inovativními textilními technikami. Téma má vést autory ke kreativitě, nikoliv ke 2D zobrazení struktury.
Pořadatelé se rozhodli více sjednotit rozměr prací, aby kolekce byla kompaktnější a mohli ji tak lépe nabízet k dalšímu vystavení.


kategorie KLASICKÁ, téma KŘIVKY

Povinný rozměr: 150–220 cm (obě strany), tolerance je 10 %
Technika: Klasicky šité křivky, které vycházejí z tradičních technik a vzorů z nich složených (nikoliv tedy volně řezané křivky). Quilt musí obsahovat alespoň 100x100 cm velkou plochu ušitou touto technikou.

kategorie ARTQUILT, materiál SAMET

Povinný rozměr: 80–100 cm (obě strany)
Technika: Libovolná textilní technika, povinný materiál musí být na nejméně 30 % povrchu quiltu.


kategorie ČESKÝ QUILT

Povinný rozměr: nebylo určeno (ještě se poptám a aktualizuji)
Technika: Jakákoliv textilní technika. V této kategorii hodnotí quilty návštěvníci výstavy.


Podmínky pro vystavení quiltů v roce 2017

Přihlášky se posílají do 15. 2. 2017 včetně fotografie quiltu
Quilty se odevzdávají do 15. 3. 2017

Veškeré přihlášené quilty musí být originálními autorskými díly jako celek a musí respektovat zásady ochrany autorských práv. Při použití jakýchkoliv fragmentů práce jiného autora je nutné doložit jeho souhlas, při dominujícím přebírání malby, kresby, grafiky, fotografie a pod. by se mělo jméno autora objevit i v názvu práce. Neuvedení zdroje může být důvodem k vyřazení quiltu ze soutěžní kategorie.
V kategorii klasických technik nelze sestavit quilt či jeho podstatnou součást podle předlohy z knihy či časopisu. Na klasické historické bloky se autorská ochrana nevztahuje, ale na jejich konkrétní kombinaci a sesazení podle již publikovaného schématu ano. Nerespektování autorských práv může být důvodem vyřazení quiltu ze soutěže.
Každý quilt musí mít vlastní přihlášku, ke stažení budou od října 2016 na webu PPM.
Na zadní straně je povinný tunel v šířce 8 cm, který umožní zavěšení na panely.
Podšívka nesmí být z fleece, plyše a jiných těžkých materiálů, které jsou mimo toleranci nosnosti panelů.


Na stránkách PPM v sekci Ke stažení je k dispozici přeložený článek Kathleen Bissett o autorských právech.

Žádné komentáře:

Okomentovat